Du kan indtaste navne eller sætninger for at se, hvordan vores forskellige skrifttyper ser ud.

Vær opmærksom på, at
– prikker over “i, j, å o. lign. flyttes på uskårede produkter og folie ned, så de hænger fast på bogstavet. Det gør dem i nogle tilfælde mindre synlige.
– hvis skrifttypen ikke understøtter ø, æ, å eller andre specialtegn her, så laver vi manuelt de manglende bogstaver. Så ingen panik!